Myyn eläimiä

Nau­ta­Net­ti on kar­ja­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu nau­tae­läin­ten verk­ko­kaup­pa­paik­ka, missä eläinten myynti on helppoa. Myyn­tiin­lai­tos­sa tar­vit­set Mi­nun­Maa­ti­la­ni-tun­nuk­set. Ha­lu­tes­sa­si voit myös antaa myyn­tiin­lai­ton kokonaan omalle asiakasvastaavallesi. Hän palvelee myös muissakin eläinkauppaan liittyvissä asioissa.

Myyjätilan tulee kuulua tuotosseurantaan, sekä Nasevaan. Ja Nasevaan liittyvät terveydenhuoltokäynnit on oltava tehtyinä. Myy­tä­vän eläi­men tulee olla klii­ni­ses­ti terve, eikä läh­tö­kar­jas­sa saa olla tart­tu­via tau­te­ja. Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen sal­mo­nel­la­va­kuu­tus vaa­tii, että sal­mo­nel­la on tut­kit­tu kiel­tei­sin tu­lok­sin kar­jaan tuo­ta­vil­ta eläi­mil­tä. Tut­ki­mus­tu­los on voi­mas­sa kaksi kuu­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­väs­tä.

Mikäli olet myymässä suurta määrää eläimiä kerralla, voit järjestää huutokaupan myös Faban kautta. Faba hoitaa eläinten myyntiin liittyvät paperiasiat ja käytännön järjestelyt yhdessä tilan kanssa. Jos olet kiinnostunut järjestämään tilallasi huutokaupan, ota yhteyttä alueesi jalostusasiantuntijaan.

Tu­tus­tut­han myös Faban vä­li­ty­seh­toi­hin!