Lihakarjan DNA-määritykset

Lihakarjalle on saatavissa alla olevat DNA-määritykset. Tutkimus kestää määrityksestä riippuen 4 – 8 viikkoa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti tilaajan valinnan mukaan joko sähköpostilla tai kirjeenä. Näytteenottotarvikkeet sisältävän määrityspaketin voi tilata Fabalabista sähköpostilla tai puhelimitse.

  • Nupous
  • Beta-kaseiini
  • Kappakaseiini
  • Hypotrikoosi
  • Ataksia
  • DD
  • NH
  • AM (nk. Curly Calf)
  • CA

Nupous

Nupous-määrityksessä selvitetään, onko nupo eli sarveton eläin nupouden suhteen homo- vai heterotsygootti. Nupous periytyy dominoivasti. Nupous-määritys onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja se voidaan tehdä kaikille naudoille rodusta riippumatta.

Beta-kaseiini

Beta-kaseiinitestissä selvitetään kantaako eläin perimässään A1- vai A2-proteiiniryhmän proteiineja koodaavia alleeleja. Eläin kantaa perimässään kahta beta-kaseiinialleelia, joista toinen on peritty isältä ja toinen emältä. Lehmät ilmentävät molempia perimiään alleeleja, joten tutkimuksen tulos voi olla A1/A1, A2/A2, tai A1/A2. Beta-kaseiinitesti onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja se voidaan tehdä kaikille naudoille rodusta riippumatta.

Kappakaseiini

Kappakaseiinitesti onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja se voidaan tehdä kaikille naudoille rodusta riippumatta.

Hypotrikoosi

Hypotrikoosi on etenkin herefordilla esiintyvä resessiivisestä periytyvä geenivirhe, joka aiheuttaa vasikalle puutteellisen karvapeitteen. Vastasyntyneillä vasikoilla on usein hyvin lyhyt, hieno ja kihara karva, joka irtoaa helposti erityisesti kohdista, joita eläin hankaa. On myös mahdollista, että eläin syntyy täysin karvattomana ja kasvattaa ajan myötä lyhyen kiharan karvan. Eläimen varttuessa sairaus ei ole enää niin helposti havaittavissa. Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä.

Ataksia

Ataksia on charolaisilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä hermostosairaus. Ensimmäiset oireet ilmenevät yleensä eläimen ollessa 8-24 kk ikäinen. Tyypillisiä oireita ovat eläimen heikkous ja ataksia eli häiriöt liikkeiden koordinaatiossa. Ataksiaa havaitaan tavallisesti etenkin takajaloissa. Alkuvaiheessa eläimen on vaikea kävellä ja ensin voi helposti vaikuttaa siltä, kuin eläin olisi loukannut itsensä. Oireiden pahentuessa eläin ei pääse enää itse ylös makuulta. Eläimellä voi olla myös vaikeuksia esimerkiksi virtsata tai märehtiä. Tutkimus onnistuu vain kudosnäytteestä, joka on otettu laboratorion omilla näytteenottovälineillä. Ataksia-määritystä varten kudosnäytteen voi ottaa poikkeuksellisesti ottaa ilman korvamerkin kiinnittämistä.

DD (Developmental Duplication)

DD on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Sairaiden vasikoiden uskotaan abortoituvan usein tiineyden alkuvaiheessa. Osa DD-vasikoista syntyy elossa, mutta niillä on havaittavissa eriasteisia kehityshäiriöitä, kuten esimerkiksi ylimääräisiä raajoja, jotka sijoittuvat usein kaulan tai lavan alueelle. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

NH (Neuropathic Hydrocephalus)

NH on anguksella esiintyvä letaali eli kuolemaan johtava geenivirhe. NH periytyy resessiivisesti. Tyypillisesti sairaat vasikat abortoituvat, syntyvät kuolleina tai kuolevat pian syntymän jälkeen. Pää ja selkäydin ovat sairailla vasikoilla nesteen täyttämiä, suurentuneita ja epämuodostuneita. Suuressa osassa tapauksista vasikoilta ei voida havaita varsinaista aivo- ja selkäydinkudosta.  Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

AM (nk. Curly Calf, Arthrogryposis Multiplex)

AM, toiselta nimeltään Curly calf-syndrooma, on esimerkiksi anguksella esiintyvä letaali eli kuolemaan johtava geenivirhe. AM periytyy resessiivisesti. Sairaat vasikat syntyvät tavallisesti kuolleina ja niillä on nimen mukaisesti kiertynyt selkäranka sekä suurentuneet ja jäykistyneet raajat. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

CA (Contractural Arachnodactyly)

CA on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Vasikat syntyvät yleensä elossa ja suurin osa niistä pystyy myös kävelemään ja imemään. Tyypillisiä oireita ovat kyyryselkäisyys, lantion, takapolvien ja kinnerten jäykkyys sekä vuohisnivelten epämuodostumat. Vasikat syntyvät yleensä normaalipainoisina, mutta ovat hentoja rakenteeltaan. Tämän vuoksi CA:ta voi olla vaikea havaita. Lisäksi CA:n aiheuttamat rakennevirheet korjaantuvat merkittävästi 4-6 kk:n ikään mennessä, mikä vaikeuttaa CA:n tunnistamista eläimen kasvaessa. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.