Dethär är Faba

Faba som ägs av finländska boskapsägare, har specialiserat sig på artificiell insemination och avel av nötboskap. Faba bjuder på en vidd servicehelhet åt mjölk- och köttgårdar.  I Faba finns under samma tak både artificiell insemination och avelsrådgivning samt alla hjälpredskap som besättningarna behöver för att genomföra ett framgångsrikt avelsarbete.  

Faba bjuder bl.a. på indexer, data om tjurar, service inom avelsplanering, redskap- och förmedling av avelsdjuren, tjänster av artificiell insemination-, embryoinlägg- och fertilitetsrådgivning, service inom DNA-definitioner samt förstås Finlands enda tidning; Nauta-lehti, som koncentrerar sig på avel av nötdjur.

Man utvecklar tjänsterna hela tiden så att de är både lättare att använda samt mer tillgängliga.

 Faba är ett hus med helhetstjänster angående utvecklande av djurmaterial. Andelslagets verksamhetsstrategi är att utveckla och bjuda kostnadseffektivt på de avelstjänster som djurägarna vill ha i den föränderliga verksamhetsmiljön.

——————————————

Kundägande är utgångspunkten

  • Vi förbättrar våra kunders konkurrenskraft
  • Vi besvarar på kundernas behov
  • Vi utvecklas fortgående i föränderliga förhållanden

Kunnande, ansvarsfullhet, interaktivitet

  • Vår yrkesmässiga personal betjänar kvalitetsmässigt och resultatrikt. 

Effektivitet, långsiktighet

  • Vi betjänar pålitligt, kvalitetsmässigt och konkurrenskraftigt.    
  • Vi utvecklar våra tjänster på nuvarande och nya marknadsområden.