Bulls

Brukslistorna för mjölkraser

Brukslistan 2/2018

Brukslistorna för köttraser

Vår 2018

Ayrshire

VikingRed

Holstein

VikingHolstein

Finsk boskap

Jersey

VikingJersey