NAUTAKARJATILAN SIEMENNYS- JA ASTUTUSTIETOJEN REKISTERÖINTISOPIMUS

Sopijapuolet

Faba Osk, y-tunnus 2122611-3, PL 95, 15871 Hollola (jäljempänä "Faba") ja

Karjanomistaja

Osapuolet ovat tässä sopimuksessa sopineet seuraavaa:

Karjanomistajalla on oikeus tallentaa ja säilyttää siemennyksiin, siemenannoksiin sekä astutuksiin liittyvää tietoa Mtech Oy:ssä sijaitsevaan Faban tietokantaan. Karjanomistajan valitseman palvelupaketin mukaisesti Faba sitoutuu ylläpitämään varaston kirjanpitoa asiakkaan lukuun.

Tietojen tallentaminen voi edellyttää sopimusta tiedon tallentamisohjelmiston tarjoavan yrityksen kanssa sekä mahdollisesti siihen liittyvät käyttö- ja ylläpitomaksut.

Karjanomistajaa laskutetaan kerran vuodessa valitun palvelupaketin mukaisesti rekisteröityjen aloitussiemennysten määrän perusteella. Samalle eläimelle saa aloitussiemennyksen lisäksi tallentaa kaikki saman tuotoskauden siemennys- ja astutustiedot ilman erillistä korvausta. Karjanomistaja voi valita laskutusmuodoksi joko meijeriperinnän tai tavanomaisen laskun.

Faba hyvittää laskutuskauden lopussa tuotosseuranta- ja emolehmätarkkailutiloille mikropaketin osuuden 0,49 euroa/tallennettu aloitussiemennys.

Valittavat palvelupaketit

Lähetettävän tiedon valinta:

Muut sopimukset

Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, sovelletaan sopimukseen Faban kulloinkin voimassa olevia yleisiä toimitusehtoja.

http://www.faba.fi/sites/default/files/common/Viralliset/yleiset_toimitusehdot_2011-09-19.pdf

Tämä sopimus astuu voimaan, kun Karjanomistaja hyväksyy sen verkkopalvelussa. Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Yllämainitusta irtisanomisajasta riippumatta tämä sopimus voidaan irtisanoa päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on toiminut vastoin sopimusta tavalla, joka tekee sopimussuhteen jatkamisen kohtuuttomaksi toisen sopijapuolen kannalta.

Valittava laskutusmuoto:

Haluan, että palvelu laskutetaan:

Vahvistus ja sitoumus: