VikingGenetics oli ensimmäisiä naudanjalostusyrityksiä, joka otti käyttöön sorkkaterveysindeksin. Käytössämme on maailman suurin sorkkaterveystietojen tietokanta. Sen ansiosta pystymme jalostamaan sorkkaterveyttä tehokkaasti.     

Ontuminen on yksi merkittävimmistä lehmien kestävyyttä heikentävistä tekijöistä. Eurooppalaiset tilastot osoittavat ontuvien lehmien osuudeksi lähes 40 prosenttia.

Yhden anturahaavan aiheuttamat kulut voivat nousta noin 500 euroon. Suurin osa kustannuksista aiheutuu alentuneesta tuotoksesta, suunnittelemattomista poistosta ja anturahaavauman sekä sen aiheuttamien sairauksien hoidosta.

Sorkat kuntoon ja kulut kuriin

Sorkkaterveysjalostuksen kulmakiviä ovat sorkkahoitajien tekemät merkinnät. Jalkarakenteen ja sorkkaterveyden välinen yhteys on heikko. Siksi sorkkaterveyttä ei voi jalostaa jalkarakenteella.

Sorkkahoitajien käyttämä SorkkaMobiili on nopeuttanut ja helpottanut sorkkaterveysmerkintöjen keruuta sekä parantanut tiedon laatua. Kun tiedot on tallennettu SorkkaMobiililla, karjanomistaja saa nopeasti käyttöönsä raportin sorkkahoitokäynnillä hoidettujen sorkkaterveystilanteesta.

Olosuhteiden parantaminen ja säännöllinen sorkkahoito ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, mutta eläinaineksella on suuri merkitys. Sorkkaterveysindeksiltään parhaiden sonnien tyttärillä on vähemmän sorkkaongelmia!

”Sorkkaterveys on ratkaiseva juttu. Kivun takia ontuva tai muuten huonosti liikkuva lehmä laihtuu nopeasti ja maitotuotos putoaa todella paljon. Myös kiimakierto kärsii”, Kolumbialainen Diego Serra Calderón on yksi sorkkaterveysindeksiin tyytyväinen karjanomistaja. Hänen Finca la Garcia –tilalla on 150 lypsävää.

Katso VikingGeneticsin sorkkaterveysvideo

Lisää tietoa sorkkaterveysindeksistä löydät VikingGeneticsin englanninkielisillä sivuilla www.vikinggenetics.com/hoofhealth