VikingGeneticsin sonnianalyytikot etsivät uusia sonneja parhaiden suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten eläinten jälkeläisistä. Vuosittain VikingGenetics valitsee genomitestattavaksi kiinnostavimmat 2 200 VikingRed- , 3 000 VikingHolstein- ja 550 VikingJersey-sonnivasikkaa.  Testatuista ostetaan vain parhaat 180 VR-, 240 VH- ja 65 VJ-vasikkaa. Ostetuista vasikoista siementuotantoon ja käyttöön pääsee 140 VR-sonnia, 165 VH- ja 55 VJ-sonnia. Viralliset genomijalostusarvot julkaistaan 10 kuukauden ikäisille sonneille ja siementuotanto aloitetaan noin vuoden iässä.

Sonneja hankitaan myös viljelijöiden kanssa tehdyillä alkiosopimuksilla. Lisäksi VikingGenetics tuo muiden jalostusohjelmien parhaiden sonnien siementä omiin jalostusohjelmiinsa.  

Genomijalostusarvoltaan parhaimmat nuoret otetaan sonninisäkäyttöön heti siementuotannon käynnistyttyä. Niiden ensimmäiset annokset ohjataan HI-naaraille. Noin kolme kuukautta myöhemmin ne tulevat laajempaan käyttöön.

Perinteisestä nuorsonnikäytöstä luovutaan vähitellen. Yhä harvempi sonni odottaa enää jälkeläisarvosteluaan. Sonni saa jälkeläisarvostelunsa hieman alle viiden vuoden ikäisenä. Mikäli sonni oli nuorena sonninisänä, niin jälkeläisarvostelun valmistuttua sen pojat ovat olleet jo käytössä, eikä sonnille ole näin käyttöä. 

Asmo-ydinkarja on tärkeä osa VikingGeneticsin jalostusohjelmaa. Asmo-hiehoja on nykyisin Hollolan sonniasemalla huuhdeltavana.