Kokonaisjalostusarvo NTM

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo on nimeltään NTM eli Nordic Total Merit. Mukana olevat ominaisuudet ja niiden painotukset on asetettu niin, että päästäisiin yhdessä sovittuun jalostustavoitteeseen: hyvätuotoksiset, terveet ja kestävät lehmät. Mukana ovat kaikki taloudellisesti tärkeät ominaisuudet.

Painokertoimet eri ominaisuuksille on valittu ominaisuuksien taloudellisen merkittävyyden perusteella ja ne ovat hieman erilaiset pohjoismaisilla punaisilla roduilla ja holsteinilla. Huomioon on otettu myös ominaisuuksien väliset korrelaatiot. Painokertoimia päivitetään tarvittaessa. Alla olevista kuvaajista selviää, miten eri ominaisuusryhmät painottuvat NTM:ssä.

Suomenkarjalle lasketaan edelleen kokonaisjalostusarvo kotimaisin painokertoimin:

Korrelaatio yksittäisen ominaisuuden ja NTM:n välillä osoittaa, millaista perinnöllistä edistymistä on mahdollista saavuttaa, kun eläimiä valitaan NTM-arvon perusteella. Esim. kestävyyden painokerroin NTM:ssä on melko pieni, mutta sen korrelaatio NTM:n kanssa on voimakas, koska mukana on monta muuta suoraan kestävyyteen vaikuttavaa ominaisuutta. Kestävyydessä edistytään siis nopeasti, kun NTM on eläinten valintaperusteena.

NTM:n laskee pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys NAV, jonka omistavat yhdessä Faba, Växa Sverige Ruotsista sekä Seges Tanskasta.

Lisätietoa NTM:stä NAV:n kotisivulta.