LD-projekti – Genomiset jalostusarvot karjojen naaraseläimille

LD-projektissa syyskampanja, otamme mukaan uusia tiloja, jotka saavat genomitestauksen projektihinnoin 15.9. - 30.11.2018 lähetetyistä näytteistä. 

Ilmoittauttaudu mukaan syyskampanjan aikana viimeistään 31.10.2018. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Syyskampanjan tilojen näytteidenottotarvikkeiden lähetys ja eläinlistojen postitus tehdään 5.10.2018 ja 5.11.2018. Syyskampanjan tilat voivat testata kaikki karjansa naaraat (projektin ehtojen mukaisesti) tai haluamallaan ajanjaksolla syntyneet naaraat (esim. kaikki vuonna 2017 syntyneet)

Projektiin mukaan tulevien karjojen pitää allekirjoittaa sopimus VikingGeneticsin kanssa ehtojen hyväksymiseksi. Katso syyskampanjassa liittyvien tilojen sopimusehdot täältä.

VikingGenetics kehittää genomiarvostelua entistäkin luotettavammaksi ja sen vuoksi tarvitaan koko ajan lisää naaraita genomitestiin, joiden avulla genomiarvostelun mallit saadaan pysymään eläinaineksen kehityksen tasolla. 

LD-genomitesti

Testaukseen on kehitetty eläinaineksemme perimää mahdollisimman hyvin kuvaava LD-genomitesti (EuroG 10K low density –testi). LD-testi tarjoaa hyvän työkalun myös tilatason eläinvalintoihin.

Hankkeeseen osallistuville karjoille merkittävä etu

LD-projektiin osallistuvat saavat alennuksen genomitestin hinnasta. Vuonna 2018 projektihinta testille on kaikilla roduilla (ay, hol, jer) 24,10 € (+alv). Hinta sisältää TEGO Card –näytteenottovälineet. DNA-korvamerkin avulla otettu LD-projektinäyte on 22,10 € (+alv). Projektitiloille lähetetään kuukausittain listat eläimistä, joista näytteet otetaan (edelisen poiminnan jälkeen syntyneet vasikat) ja näytteen ottotarvikkeet, mikäli tila ei käytä DNA-korvamerkkejä.

Genomitestin hyödyntäminen karjassa

Genomitestillä saavutetaan NAVin jalostusarvostelussa ominaisuudesta riippuen 13-24 % lisäys arvosteluvarmuudessa perinteisiin jalostusarvoihin verrattuna. Holsteinilla tämä lisäys on  17-32 %.  Genomiarvoja voidaan tilatasolla yksittäisessä karjassa hyödyntää esimerkiksi seuraavaasti:

 • Alkiohuuhteluun valitaan parhaita hiehoja
 • Sukupuolilajitellulla siemenellä siemennettäväksi valitaan parhaita hiehoja
 • Karjan huonoimpia eläimiä valitaan siemennettäväksi liharotuisella siemenellä
 • Eläinten ostot ja myynnit
 • Kasvata vain tarpeen mukaan parhaimmat lehmävasikat uudistuseläimiksi.

Projekiin valittavan karjan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Mukana tuotosseurannassa
 • Terveystarkkailun tiedot rekisteröidään
 • Sorkkahoidot rekisteröidään
 • Poikimiset rekisteröidään
 • Siemennystiedot ja tiineystarkastukset rekisteröidään
 • Eläimet rakennearvostellaan
 • Poiston syyt rekisteröidään
 • Lypsynopeustiedot kerätään
 • Sitoutuu huuhtelemaan alkioita parhaista eläimistään ja myymään sonneja VG:n jalostusohjelmaan
 • Keinosiemennyssonnien jälkeläisiä
 • Ikä sopimuksen mukaan, pääsääntöisesti projektiin liittymisvuoden alun jälkeen syntyneet naaraat.

VikingGenetics pidättää itselleen oikeuden yhdessä Faban kanssa valita hankkeeseen yllä mainitut ehdot täyttävät karjat. Näytteenotto on maksuton, mikäli karjanomistaja ottaa näytteet itse. Faban jalostusasiantuntijat voivat tarvittaessa ottaa näytteet, jolloin siitä peritään hinnaston mukainen maksu..

Hankkeeseen mukaan tulevien karjojen pitää allekirjoittaa sopimus VikingGeneticsin kanssa ehtojen hyväksymiseksi. Katso sopimusehdot täältä.

Fabalab lähettää genominäytteitä Tanskaan testattavaksi joka viikko. Näytteitä kannattaakin lähettää Hollolaan jatkuvasti. Genomituloksen valmistuminen kestää suunnilleen kaksi kuukautta genominäytteen saavuttua Fabalabiin. Epäselvä polveutuminen saattaa viivyttää tuloksen valmistumista. Karjanomistaja vastaa polveutumisten selvittämisestä, jos genomimäärityksen yhteydessä ilmenee epäselvyyksiä niiden suhteen. Jos polveutuminen jää selvittämättä, eläimelle ei lasketa genomijalostusarvoja. Genomitulokset julkaistaan yleensä joka kuun ensimmäisenä tiistaina. Tilan ensimmäisen genomitestin tulos ilmoitetaan tekstiviestillä, mutta sen jälkeen niistä ei enää tule erillistä ilmoitusta. Tulokset ovat nähtävillä Faban verkkopalveluissa karjan indeksilistalla (wwwIndeksi). 

Aikaisemmin mukana olleet tilat jatkaa mukana LD-projektissa vuonna 2019. Mikäli et halua jatkaa - laita postia fabalab@faba.fi

LD-projektista lisätietoja fabalab@faba.fi tai auli.himanen@vikinggenetics.com tai pirkko.tauren@faba.fi