Kiimojen havaitsemisella ja siemennysten oikea-aikailla onnistumisella on suuri merkitys tuottavassa karjanpidossa. Tilan taloudellinen tulos kasvaa, kun eläimet tiinehtyvät ja poikivat oikeaan aikaan. Esimerkiksi hiehon poikimisen viivästyminen kolmella kuukaudella aiheuttaa yli 750 euron menetyksen.

Oheisessa pdf-tiedostossa esitetään havainnollisin kuvin, miten tunnistaa kiimainen eläin. Esitteen tekstit on kirjoittanut Faban alkiosiirtoeläinlääkäri Kirsi Vartia. Alunperin teksti ja kuvat on julkaistu Nauta 2/2011 -lehdessä.

Ohjeita kiimantarkkailuun