Sonnihauista ajantasaista tietoa

Tutustu sonnihauilla sonnien NAV- ja Interbull -indekseihin. Niiden avulla voit valita parhaille lehmillesi ja lupaavimmille hiehoillesi juuri oikean parituskumppanin.

 • WwwSonni, keinosiemennyssonnien NAV- ja Interbull -indeksit. Täältä näet myös suomenkarjan ja liharotuisten ks-sonnien indeksit.
 • Sonnihaku, yksityiset kantakirjatut lihasonnit sekä lehmät, joiden omistajat ovat antaneet tietojen julkaisuun kirjallisen suostumuksen. Vaatii kirjautumisen. Palvelu on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille.
 • Ks-käyttöön päässeet sonnit, keinosiemennys käyttöön päässeiden suomalaisten sonnien sukulaisten tietoja.
 • NAV Sonnihaku, kaikkien pohjoismaissa käytettävien keinosiemennyssonnien jalostusarvot. Suomenkarja ei näy tässä.
 • Parhaat sonnit, ayrshire- ja holstein-sonnit, joiden NTM on vähintään +10 sekä suomenkarjasonnit, joiden NTM on vähintää 0.
 • Interbull-arvostelut,  näiden avulla saat selville tuontisonnien arvot pohjoismaisen arvostelun mukaan.

WwwSonni-näytöllä näkyy myös sonnien rotukoostumukset. Ne perustuvat NAVin pohjoismaiseen sukutiedostoon, joka koostuu lähes 40 miljoonan eläimen tiedoista. Sukutiedosto pohjautuu NAV-maiden (Suomi, Ruotsi ja Tanska) eläintietoihin.

Pohjoismaiden ulkopuolelta tuotujen esivanhempien tietoja ei ole aikanaan ole kirjattu täydellisesti. Ne voivat myös poikea pohjoismaisissa tietokannoissa. Siksi rotukoostumukset eivät ole täysin oikeita.

Rotukoostumuksia kuvaavat lyhenteet ovat:

 • FAY = suomalainen ayrshire
 • SRB = Ruotsin punakirjava rotu
 • NRF = Norjan punakirjava rotu
 • CAN = pohjoisamerikkalainen ayrshire
 • HOL = pohjoisamerikkalainen holstein
 • FR = alkuperäinen friisiläisrotu
 • ORDM = alkuperäinen Tanskan punakirjava rotu (RDM)
 • ABS = brown swiss
 • DRK = Tanskan punavalkokirjava rotu
 • ANG = angler (sisältää myös montbeliard-rodun)
 • SKB = Ruotsin nupo alkuperäisrotu (sisältää myös muut mahdolliset rodut)