Takaisin

Emokarjan tärkein suunnitelma

Suunnitelmallisuus on avainasia myös emokarjojen kehittämisessä. EmoJASU on emolehmätiloille räätälöity jalostussuunnitelma, joka tuo suuren helpotuksen emolehmätilan astutus- ja siemennysryhmien suunnitteluun. 

EmoJASUn avulla tila saa käyttöönsä valmiit listaukset siitä, miten tilan lehmät ja hiehot jaetaan astujasonneille ja mitkä tilan eläimet siemennetään eri  ks-sonnilla. Mikäli eläin ei tiinehdy ks-sonnista, sille nimetään varalle myös astujasonni. Ks-sonneja voidaan käyttää suunnitelmassa kaikille karjan emoille tai vain parhaille karjan emoista. Yhtälailla voidaan myös pitäytyä vain astujasonnien käyttämisessä.

EmoJASUn ydinajatuksena on välttää sukusiitosta ja tehdä niin sanottuja korjaavia parituksia sekä löytää sopivin sonnivaihtoehto kullekin emolle. Korjaavalla parituksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että korkean syntymäpainoindeksin omaavat emot ohjataan sonnille, jonka syntymäpainoindeksi on matala ja joka siten periyttää matalaa syntymäpainoa.

Suunnitelmallista jalostusta sukusiitoksen haitat minimoiden

EmoJASU on suunnitelma karjan paritus- ja siemennysryhmistä sekä mahdollisista alkionsiirroista. EmoJASU antaa sinulle valmiit listat astutus- ja siemennysryhmistä siten, että 

  • emoille valikoidaan paras mahdollinen sonni
  • parhaat emot ohjataan siemennysryhmään ja niille valitaan sopiva ks-sonni
  • sukusiitoksen haitat pysyvät hallinnassa 

Sukusiitoksen välttäminen huomioidaan EmoJASUssa automaattisesti jokaisessa suunnitellussa yhdistelmässä.  Liian korkeista sukusiitosprosenteista tulee huomautus, ja emo ohjataan toiselle sonnille. Sukusiitoksen pitäminen maltillisena on tärkeä tavoite emokarjoissa, sillä se heikentää eläinten elinvoimaisuutta ja hedelmällisyyttä.

Teettämällä EmoJASUn saat käteesi listat astutus- ja siemennysryhmistä siten, että karjakohtaiset kehitystavoitteet ovat huomioituina ja sukusiitos pysyy kurissa.

Takaisin