Takaisin

Sekakaksosten hedelmällisyysmääritys

Sekakaksosena syntyneillä lehmävasikoilla tavataan nk. freemartinismia. Freemartin-lehmävasikoita voidaan kutsua myös solumosaiikeiksi, sillä osa niiden soluista voi sisältää Y-kromosomin DNA:ta. Freemartinismi aiheuttaa sekakaksosena syntyneille lehmävasikoille lisääntymiseen liittyviä kehityshäiriöitä ja hedelmättömyyttä.

Hedelmällisyysmääritys perustuu Y -kromosomin esiintyvyyden selvittämiseen lehmävasikan soluissa. Tutkimukseen tarvitaan lehmävasikalta sekä karva- että verinäyte. Verinäyte voidaan ottaa joko TEGO-näytekortille tai EDTA-veriputkeen. Myös sonnikaksosesta suositellaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan karvanäyte talteen, sillä toisinaan myös sonnikaksosen näyte joudutaan määrittämään luotettavan tuloksen saamiseksi.

Määritys kestää noin 5 viikkoa ja  se voidaan tehdä kaikille sekakaksosille rodusta riippumatta.

Tutkimuslähete ja ohjeet

Näytteiden mukana tulee postittaa huolellisesti täytetty tutkimuslähete, josta käy ilmi tutkittavan eläimen sekä tilan tiedot.

Lähete sekakaksosten hedelmällisyysmääritykseen

Karjanomistaja voi ottaa määritykseen tarvittavan karvanäytteen ja TEGO-verinäytteen helposti itse. EDTA-putkeen verinäytteen voi ottaa eläinlääkäri tai jalostusneuvoja.

Ohje näytteiden ottamiseen

Takaisin