VikingGenetics

VikingGenetics on yksi maailman suurimmista ja johtavista jalostusyrityksistä. Sen omistavat suomalainen Faba, ruotsalainen Växa Sverige ja tanskalainen VikingDanmark. Näillä järjestöillä on yhteensä noin 25 000 karjanomistajajäsentä ja heidän edustajansa muodostavat VikingGeneticsin hallinnon.
VikingHolstein-, VikingRed- ja VikingJersey-jalostusohjelmat ovat maailman suurimpia.  Lisäksi VikingGenetics tuottaa alkuperäisrotujen, kuten suomenkarjan, sekä lukuisten liharotujen siementä. VikingGenetics investoi vuosittain runsaasti varoja tutkimukseen ja hyödyntää uusinta teknologiaa, kuten genomivalintaa ja siemenen sukupuolilajittelua. VikingGenetics tekee tiivistä jalostusarvosteluyhteistyötä tutkimuslaitosten, NAVin (pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys) sekä eurooppalaisten jalostusyritysten kanssa.

Lypsyrotujen jalostustavoite on tuottava, terve ja taloudellinen lehmä. Sonnien ja naaraiden kokonaistaloudellisuutta kuvaa NTM-kokonaisjalostusarvo (Nordic Total Merit).

VikingGeneticsillä sonniasemilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on yhteensä noin 1 200 sonnia. Lisäksi Hollolan asemalla asuu 50 Asmo-hiehoa. Eläinten hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota. Moderneissa tuotantotiloissa noudatetaan tiukkoja laatustandardeja. Vuosittain kotimarkkinoilla myydään noin neljä miljoonaa siemenannosta ja lisäksi siementä viedään yli 50 maahan.  
VikingGeneticsillä on Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa yhteensä 165 työntekijää.