Karjatilojen palvelutarpeet ovat voimakkaasti uudistumassa. Faba lanseeraa kaksi uutta palvelua karjatilojen tuotannon ja eläinten hyvinvoinnin tehostamiseen: navettapesut ja lantakäytävien urituksen.

- ”Maatalousyrittäjien työmäärä ja palvelutarve on selkeästi kasvanut. Selvitimme Fabassa, mitä palveluja jäsenistömme tarvitsee oman toimintansa tehostamiseen ja millaisia uusia palvelukonsepteja voimme osuuskuntana tarjota. Tarve uusille palveluille oli selkeä, joten Faba päätti laajentaa toimintaansa tuotantopalveluihin ja kehittää edelleen eläinterveyteen liittyviä palveluja”, kertoo Faban hallituksen puheenjohtaja Tiina Mitikka.

Faba on ostanut kesällä Pintaykkönen-navettapesuliiketoiminnan. Kaupan myötä Faballe siirtyi kokenut henkilöstö ja karjatilojen pesuihin erityisesti kehitetty laitteisto. Pesupalveluiden tarve on nopeasti kasvanut yhä suurempien kotieläinyksiköiden lisääntyneen hygieniavaatimuksen ja työmäärän takia. Navetan pesu toteutetaan korkeapainepesurilla, joka puhdistaa tehokkaasti kuumalla vedellä, ilman kemikaaleja. Navettapesulaitteet soveltuvat myös korkeiden tilojen ja ilmastointihormien puhdistukseen, lietekuilujen avaukseen sekä desinfiointipuhdistukseen.     

Pesupalveluita voidaan toteuttaa nautakarjatilojen lisäksi sika- ja siipikarjatiloille.

Lantakäytävien uritus on tärkeä turvallisuutta lisäävä palvelu karjatiloille. Urituksella estetään käytävien liukkaus ja ylläpidetään hyvää sorkkaterveyttä. Sorkkaterveys on nykyisin lehmien hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää siirryttäessä suurempaan karjakokoon ja pihatoihin. Uritusosaaminen on tuotu Suomeen Ruotsista Faban paikalliselta sisaryritykseltä, jolla on hyviä kokemuksia navetan käytävien urituksesta ja turvallisuuden lisääntymisestä.

Navetoiden pesu- ja urituspalvelujen arvioidaan työllistävän tulevaisuudessa Fabassa noin 20 henkeä.

Faban eläinterveyspalveluita toteutetaan Emovet Oy:ssa, jossa nykyisin työskentelee 16 eläinlääkäriä. Emovet keskittyy toiminnassaan nautakarjan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Varmistamalla eläinten hyvät olosuhteet ja ennakoimalla mahdolliset terveysongelmat, karjanomistajalla on paremmat mahdollisuudet päästä haluttuihin tuottavuustavoitteisiin.

Lisätietoja Faban tuotantopalveluista:

Toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku, 0400 342039 antti.latva-rasku@faba.fi
Tuoteryhmäjohtaja Marja Eskelinen, 040 3115100, marja.eskelinen@faba.fi
Liiketoiminnan kehitys- ja tuoteryhmäjohtaja Hannu Myllymäki, 0400 701 589, hannu.myllymaki@faba.fi