Holstein-rodun NTM ja TPI-arvojen vertailu

Kokonaisjalostusarvot NTM (Nordic Total Merit), TPI, NM$, PLI sekä BPI edustavat lukuisia ja tärkeitä jalostuksen työkaluja. Näissä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta niissä mukana olevat ominaisuudet ja niiden painotukset voivat vaihdella huomattavasti.
Holstein-rodun TPI- ja NTM-arvojen vertailu on tästä hyvä esimerkki.

NTM-arvossa terveys- ja hedelmällisyysominaisuuksilla on 53 prosentin painoarvo. TPI huomioi ne vain 28 prosentin osuudella. Lisäksi NTM-arvossa on mukana ominaisuuksia, joita ei TPI sisällä lainkaan. Näitä ovat sorkkaterveys (3 %), muut hoidot (4 %), syntymäindeksi (6 %) ja vasikan elinvoima sekä vasikkakuolleisuus (5 %).

Tytärhedelmällisyyttä painotetaan kummassakin kokonaisjalostusarvossa saman verran. Utareterveys ja poikimiset saavat puolestaan NTM-arvossa korkeamman painotuksen.

NTM:n utareterveysindeksi perustuu kentältä kerättyihin hoitotietoihin, kun taas TPI-arvossa utareterveys määritetään epäsuorasti soluluvusta. TPI painottaa kestävyyttä enemmän, mutta tällä korvataan puuttuvia terveystietoja – tietoja, jotka ovat mukana NTM-arvossa. TPI:n kestävyyspainotuksessa on kyse terveyden epäsuorasta valinnasta.


Tuotoksen osalta järjestys vaihtuu. TPI-arvossa tuotoksen osuus on 38 prosenttia ja NTM:ssa 30 prosenttia (tuotos 28, kasvu 2). TPI painottaa myös rakennetta enemmän.

Koon, utareen ja jalkojen osuus on yhteensä 26 prosenttia. NTM ei painota kokoa lainkaan ja utareen sekä jalkojen osuus on 13 prosenttia. TPI ei huomioi lypsettävyyttä eikä luonnetta. Rehuhyötysuhde saa niiden jaan kahdeksan prosentin painon.

Ominaisuus

 NTM

 TPI

 Tuotos

 28

 38

 Kasvu

 2

 -

 Tytärhedelmällisyys

 11

 13

 Syntymäindeksi

 6

 -

 Poikimiset

 6

 3

 Utareterveys / soluluku

 13

 5

 Muut hoidot

 4

 -

 Sorkkaterveys

 3

 -

 Kestävyys

 4

 4 (PL) + 3 (LIV)

 Vasikan elinvoima

 5

 -

 Rehuhyötysuhde

 -

 8

 Koko

0

9

 Jalat

4

6

 Utare

 9

 11

 Lypsettävyys

 3

 -

 Luonne

 1

 -

Taulukko: Holstein-rodun painotukset NTM- ja TPI-kokonaisjalostusarvoissa

NTM-kokonaisjalostusarvossa on mukana 14 tärkeintä ominaisuutta ja TPI-arvossa yhdeksän. NTM painottaa voimakkaammin terveyttä ja hedelmällisyyttä. Lisäksi NTM:n terveys- ja hedelmällisyysindeksit perustuvat suoraan valintaan, kun taas TPI turvautuu usein epäsuoraan valintaan.

Terveys- ja hedelmällisyysominaisuudet ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä taloudellisessa ja kestävässä maidontuotannossa. Siksi NTM on tehokas ja luotettava työkalu nykyajan maidontuottajalle. Se huomioi tuotos-, terveys-, hedelmällisyys- ja käyttöominaisuudet parhaan taloudellisen tuloksen takaamiseksi.