EU-jalostusasetus 1.11.2018 tuo muutoksia jalostusohjelmien kuvauksiin

EUn jalostusasetus (EU 2016/1012) ja toimeenpanoasetus (EU 2017/717) astuvat voimaan 1.11.2018. Näiden asetusten voimaantulo tuo muutoksia myös kansalliseen lainsäädäntöön (laki eläinjalostustoiminnasta (319/2014)

EUn jalostusasetus määrittelee mm. millaiset organisaatiot voivat toimia kantakirjanpitäjinä ja millaisia kantakirjojen rakenteeltaan pitää olla.

Aikaisemmin jalostusjärjestönä toimineet organisaatiot saavat jatkaa lainsäädäntömuutosten jälkeen, mutta kansallisesti lainsäädäntöä valvova viranomainen Evira on edellyttänyt, että organisaatiot huolehtivat siitä, että hyväksytyt jalostusohjelmat on määritelty voimaan astuvan asetuksen mukaisesti.

Faba on hyväksytty jalostusorganisaatio 8 lypsyrodulle ja 11 liharodulle. Näiden rotujen jalostusohjelmien (aikaisemmin kantakirjaohjesääntö) kuvauksia on nyt päivitetty ja päivitetyt kuvaukset on hyväksytty Faban hallituksen kokouksessa 31.10.2018.

Päivitetyt jalostusohjelmien kuvaukset  julkaistaan www.faba.fi > Palvelut > Kantakirjaus

 Suurimpia muutoksia on, että lisäosastoa ei enää jaeta sukupolviluokkiin. Ayrshirellä lisäosastotunnus on B, Holsteinilla R ja muilla roduilla kantakirjaluokkatunnukseen lisätään x-kirjain. Ayrshire-rotuun hyväksytään suoraan pääosastoon tanskan punaisesta rodusta (1.1.2010 jälkeen syntyneet eläimet) ja angler-rodusta (1.1.2019 jälkeen syntyneet eläimet). Lisäosaston luokkamuutokset saamme käyttöön vasta kun muutamme kantakirjausohjelmistoa ja se on vasta työn alla.

Valioluokka poistuu lypsyroduilta. Teemme muutoksia ayrhshire-rodun eläimille niin, että korotamme ne eläimet pääosastoon, mikäli se on uuden jalostusohjelman kuvauksen mukaisesti mahdollista.

Uudistuneen lainsäädännön mukaan jalostuseläimen alkuperä todistetaan (esim. viennissä)  jalostustodistuksella (zootechnical certificate) ja se on muotoiltava toimeenpanoasetuksen (EU 2017/717) antamin määräyksin.

Lisätietoja: Tuoteryhmäpäällikkö Pirkko Taurén, p. 0400 614 074, pirkko.tauren@faba.fi