Robotilla ja laitumella

Virolahtelaisen Terttu Haajan uudessa robottipihatossa asustaa kestäviä lehmiä. Kestävyyttä riittää jatkossakin, sillä vannoutuneena laidunnuksen puolestapuhujana Terttu aikoo laiduntaa karjaansa edelleen.   

Uusi navetta otettiin käyttöön lokakuussa 2017. Lypsävien määrä on nyt 51 päätä ja kuluvan vuoden lopussa luku nousee reiluun 60 lypsävään. ”Olen todella innostunut ja pidän työstä lehmien parissa. Enhän muuten olisi rakentanut navettaa tässä iässä”, Terttu, 50, naurahtaa.

Pitoisuuksia ja kestävyyttä

Karjan lehmistä 80 prosenttia on holsteineja. Tertun vanhemmilla oli 15-päinen ayrshire-karja. Terttu rakensi 90-luvun lopussa 30 lehmän pihaton ja silloin ostoeläinten joukossa oli useampia holsteineja. Siitä lähtien niiden osuus on kasvanut itsestään.    
 

”Olen niin iloinen kun sain Kateriinan”, Terttu kertoo hänen ja asiakaspäällikkö Kateriina Sjöblomin 2015 alkaneesta yhteistyöstä. Kateriina käy tekemässä FabaJASUn kahdesti vuodessa. Hyvät pitoisuudet ja kestävyys ovat olleet jo pitkään arvossaan. Nyt mukaan ovat tulleet robottiominaisuudet ja holsteineilla maltillinen koko.

Kestävyydestä kertovat poistettujen lehmien 42 000 kilon elinikäistuotos ja juuri 100-tonnariksi yltänyt Välke (F Engard x Gibor). Laidunnus on Tertun mukaan yksi kestävyyden salaisuuksista ja siksi hänen lehmänsä saavat laiduntaa tulevaisuudessakin.

Puolet blondeilla

FabaRANE-rakennearvostelua on tehty jo pitkään, ja nyt Terttu on aloittanut lähes kaikkien lehmävasikoiden genomitestauksen DNA-korvamerkeillä. Seminologit tekevät siemennykset ja FabaHELMI-käynnit. Siemennystilaukset Terttu hoitaa FabaKUTSUlla.

”Kyllä VH Monty P on ihana sonni”, Terttu vastaa kysymykseen tämän hetken mieluisimmasta sonnista. Käytetyimpiä ovat kuitenkin blondi-sonnit. Karjassa on runsaasti loppuvuodesta poikivia hiehoja, joten blondi-siemennysten osuus on nostettu 50-prosenttiin kaikista siemennyksistä.

Korvaamatonta naapuriapua

Tertun poika Ville Haaja, 19, opiskelee maatalousoppilaitoksessa ja Tertun mukaan maidontuotanto kiinnostaa myös Villeä. Tertulla on apunaan urakoitsijoita ja kolmen tilan yhteinen työntekijä. Naapuriapua on myös tarjolla runsaasti. Työt sujuvat, kun välillä saa käydä naapuritilojen emäntien kanssa huvi- ja työreissuilla.

Teksti Mikko Säynäjärvi, kuvat Jari Kesänen

Töyrylä, Virolahti

  • Omistaja Terttu Haaja
  • Vuonna 2017 valmistunut 76-paikkainen pihatto
  • Yksi Lely-robotti
  • Hiehot vanhassa pihatossa
  • Keskituotos 44: 10 342 kg EKM
  • Holsteineja 80 %, ayrshirejä 20 %
  • Viljelyksessä 101 ha. Lehmämäärän kasvaessa nurmen osuus lisääntyy
  • Metsää 192 ha