Karjassa talon turva

Jyrki Välimäki on nakkilalaisen kotitilansa isäntä neljännessä polvessa. Aikoinaan Wälimäen torppaan kuului pari hehtaaria peltoa ja muiden torppien tavoin navetassa oli muutama lehmä, sikoja ja kanoja. Tänään peltoa on viljelyksessä noin 200 ha ja myös eläimet ovat palanneet Välimäen tilalle. Kanat ja siat ovat enimmäkseen kotitarpeiksi, mutta 140 hiehon hiehohotelli tuo työtä ja tasaista tuloa.

Tilalla oli sikoja 1960-luvun loppupuolelta aina vuoteen 2011. ”Sikatalous oli kannattavaa aina EU-jäsenyyteen asti. Lähes kaikki pihapiirin rakennukset tehtiin silloin. Sitten ajat muuttuivat. Vuonna 2003 tehdyn emakkosikalan laajennuksen olisi voinut jättää tekemättä”, Jyrkin äiti Soili kertoo.

Kasvatustiloja tarvitaan

Sikojen lähdettyä koitti kuuden vuoden karjaton kausi. ”Sen ajan kokeneena voin sanoa, että karja on talon turva. Viljanviljelijällä tilipäivät ovat harvassa, mutta karjallisella niitä on sentään vähän tiheämmässä”, Jyrki, 47, toteaa. Hänen mielestään lopettamista harkitsevien kannattaa miettiä tarkkaan. ”Tarvetta hiehohotelleille olisi todella paljon. Työtähän eläimissä on järjettömästi, mutta kyllä siinä tilakin kehittyy. Sitten kun on ollut vuoden ilman eläimiä, on todella vaikeaa aloittaa karjanpitoa uudestaan”, Jyrki jatkaa.

Tyhjät tilat tuottamaan

Eläinten paluusta tilalle voi pitkälti kiittää Jyrkin puolisoa Anu Hietasta, 42. Hänen mukanaan tulivat possut ja kanat sekä nautakarjatietämystä. Hän toimii edelleen osa-aikaisena lomittajana. ”Jyrki on vanhastaan sika- ja konemies, joten navettahommat ovat pääosin minun vastuullani”, Anu kertoo.

”Kasvatustiloille oli kysyntää ja meillä oli sikalarakennukset tyhjillään, joten päätös ryhtyä karjankasvattajaksi tehtiin ja toteutettiin nopeasti. Teimme sopimuksen yhden karjan kanssa ja ensimmäiset 40 vasikkaa muutti meille syyskuussa 2017. Keväällä navetta täyttyi ja nyt kierto on päässyt käyntiin”, Jyrki kertoo.

Päästä kiinni turvallisesti

Faban seminologit siementävät ja tekevät tiineystarkastukset. Hiehot siemennetään kotitilalle tehdyn FabaJASUn mukaan. Toistaiseksi kiimantarkkailu on Anun vastuulla, mutta hän toivoo saavansa pian apua SenseTime-järjestelmästä. ”Minä löydän kyllä kiimat, mutta Jyrki ei oikein osaa tulkita hiehojen takapäitä. Näyttöä hän osaa kyllä lukea”, Anu tokaisee. 

Siemennettävät hiehot ovat vanhassa lihasikalassa. Valkoiset seinät ja hyvä ilmanvaihto tuovat avaruutta ja valoa. Karsinoissa on lukkoaidat, joten siemennykset sujuvat kätevästi. ”Jaan jauhot siemennettävän hiehon karsinan eteen vasta seminologin tultua, joten kiinniottoon ei mene aikaa”, Anu kertoo.

Apua annetaan ja saadaan

Jyrki on aiemmin toiminut myös koneyrittäjänä, mutta on nyt päätoiminen viljelijä. ”Edelleen autan naapureita peltohommissa. Kaikilla kun tuntuu olevan pula ammattitaitoisesta työvoimasta”, Jyrki toteaa.

Omalle tilallekin apu on tervetullutta. Anun isä Ismo, naapuri Tero ja ennen kaikkea lähistöllä asuva lukiolainen Sini Suominen ovat suureksi avuksi. ”Sini on navettatöistä innostunut ja työtä pelkäämätön nuori. Hänen kaltaisiaan tarvitaan”, Jyrki kehuu.           

Teksti ja kuvat: Mikko Säynäjärvi

Välimäki, Nakkila

  • Omistaja Jyrki Välimäki
  • Jyrki hoitaa peltotyöt
  • Puoliso Anu Hietanen vastaa navetasta
  • Vanhat emakko- ja lihasikalat remontoitu 140 vasikan ja hiehon pihatoiksi
  • Kasvatusta yhdelle karjalle
  • Peltoa vuokramaineen noin 200 ha