Karjassa talon turva

Jyrki Välimäki kannustaa karjanpidon lopettamista harkitsevia tiloja miettimään asiaa tarkkaan. Tarvetta hiehohotelleille on paljon. Karjanhoidossa on tilipäivä hiukan useammin kuin pelkässä viljanviljelyssä - toki siinä on työtäkin. Välimäen tilalla toimii hiehohotelli vanhoissa sikalarakennuksissa.

Kainuussa laajennetaan suunnitelmallisesti

Tuomaaniemen tilalla rakennetaan uutta robottinavettaa, joka valmistuu vuoden 2019 lopulla. Karjassa panostetaan eläinaineksen kehittämiseen. Eläinmäärän lisääminen tehdään suunnitelmallisestiFabaINTO-suunnitelman avulla. 

Kultakimpaleita huuhteluista

Alkiohuuhtelut ja -siirrot ovat tuoneet Kotirinteen tilalle useita tähtiä. Siirtoja on kertynyt jon kaikkiaan 70. Tilalla panostetaan laajentamisen sijaan tiukkaan karsintaan ja alkioihin.

Moocall Heat osaa hommansa

Ellän tilalla otettiin ensimmäisenä käyttöön Moocall Heat -laitteisto emolehmien kiimojen ja astumisten seurantaan. Kokemukset ovat olleet vakuuttavia. Moocall Heat helpottaa ja tarkentaa lehmien astutusten seurantaa.

Suunnitelmallisesti suurentamassa

"Maa mies muista miss' onnesi on, riihesi rikkaus riippumaton" . Kainuun marssin sanoja mukaillen ajattelevat Juuso ja Heli Heikkinen ja ovat päättäneet pysyä Kainuussa. Sen edellytyksenä on tilan maidontuotannon kehittäminen. Toimeen on ryhdytty suunnitelmallisesti ja yhtenä kumppanina matkassa on oma osuuskunta Faba. 

Ayrshiret ja holsteinit kilpasilla

Perkkiön karjassa on selvä ayrshire-enemmistö ja todennäköisesti se sellaisena säilyy. Satu Pulkka on rodun puolestapuhuja ja uskonvahvistuksena hänellä on asiasta selviä faktoja. ”Leikkimielinen ayrshire vs. holstein -kisa on jatkuvasti käynnissä. Vertaan siinä rotujen EKM-tuotosta. Tällä hetkellä ayrshiret johtavat sadalla kilolla. 

Robottikarjassa rakennearvostelun merkitys korostuu

Korkiakosken tila Jalasjärvellä käyttää  ulkopuolisia asiantuntijoita hyväkseen. Erityisesti rakennearvostelun merkitys robottikarjassa korostuu. Jalostussuunnittelu on ollut vuosikymmeniä karjan arkea ja tuloksia on syntynyt. Maidon lisäksi tilalta ovat lähtöisin Korkiakosken Elena ja VR Leonid. Ne muodostavat upean punaisen kaksoistähden.

Kestävyyden resepti hyppysissä

Karkia-Ahon tilalla painotetaan jalostusvalinnassa kestävyyttä ja maitomäärää. Nyt uuden hinnoittelun takia annetaan vähän enemmän painoa rasvalle. Kestävyyden valinnasta ja ylläpidosta on osoituksena on se, että tilanpidon aikana on tilalla ollut kaksi 150 tonnaria ja kaikkiaan 44 lehmää on ylittänyt 80 000 kg tuotoksen.

Sujuvaa hommaa

Kallio-Kantosen tilalla on käytössä maan ensimmäinen SenseTime-laitteisto. Uudessa navetassa sijaitseva antenni lukee myös hiehojen tiedot ja ne siemennetään laitteiston hälytysten perusteella. Siemennykset hoidetaan pääasiassa itse, mutta seminologi käy kuuden viikon välein tekemässä tiineys- ja lepokausitarkastukset.

Robotilla ja laitumella

Virolahtelaisen Töyrylän uudessa robottipihatossa asustaa kestäviä lehmiä. Karjan poistettujen lehmien elinikäistuotos on 42 000 kg. Kestävyyden taustalla on yksi tekijä lehmien laiduntaminen. Kestävyyttä riittää jatkossakin, sillä tilalla vannotaan jatkossakin laidunnuksen nimeen.