Vähän mutta parempaa

Lihakeskustelun ongelma on useimmiten, että ei ymmärretä kokonaisuuksia. Uskotaan jokaista lähdettä ja heitellään irrallisia lukuja tarkoitushakuisesti. Ongelma koskee sekä lihantuotannon ympäristövaikutuksista  että sen eettisestä puolesta käytävää keskustelua.

Digi kiihdyttää eläinten hyvinvointia

Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia seurata karjan hyvinvointia. Alussa laite auttoi kiimantarkkailussa, nyt se on apuna myös ruokinnan suunnittelussa ja terveyden seurannassa..

X-alkioilla mullistusta jalostukseen

X-alkioilla saat uutta eläinainesta karjaasi tautiturvallisesti verrattuna esim. elävien eläinten ostoon.

Tavoitteena terve vasikka

Siemennystiedot ovat erittäin arvokasta ja monikäyttöistä tietoa. Esimerkiksi kaikenlainen hedelmällisyyteen liittyvä asia perustuu siemennyspäiviin ja useat navetan arkirutiineihin liittyvät toimet.

Kaalilaatikosta digitalisaatioon

Digitalisaatio tuo meille valtavasti mahdollisuuksia parantaa ja helpottaa pieniä arjen toimintoja. Usein on kyse siitä, että pitää vain löytää se helpoin tapa tai keksiä se sovellusidea joka työtä voi helpottaa.

Tuotosseuranta = karjaneuvola

Tuotosseurannassa ja lasten neuvolassa on paljon samaa. Molemmissa mitataan ja punnitaan ja tehdään testejä, joista saadaan lukuja, jotka jo kertovat paljon. Oleellista ei kuitenkaan ole mittaukset, vaan niiden vertailu muihin.

Oliko ruoho vihreämpää Atlannin takana?

Lähdin juhannussunnuntaina matkaan Atlantin taakse ja vietin kolme intensiivistä päivää Pittsburghissa Pennsylvaniassa. Väitöskirjatutkimukseeni liittyvät tutkimustulokset suomalaisten lypsykarjatilojen keinosiemennyssonnien käytöstä hyväksyttiin nimittäin esitettäväksi ADSA:n (American Dairy Science Association) vuosittaisessa kokouksessa. Tuloksista lisää myöhemmin.

Periaatteita

Ayrshire-rodun esiin nostaminen on yksi kehitysagronomi Terhi Vahlstenin periaatteista. Ayrshire-rotuhan on mahtava ja jos me emme puhu rodun puolesta ei sitä tee kukaan muukaan.

Digitaalisuus tulee maatalouteen -keskiössä asiakaslähtöisyys

Digitaalisuudessa keskiössä on uudenlainen asiakaslähtöisyys, jolla palvelut rakennetaan asiakkaiden paremmin hyödynnettäviksi lähtökohtana hyvä käytettävyys ja parempi asiakashyöty. Fabassa, ProAgriassa ja Mtechissä on vahva usko maatalouden digitalisoitumiseen.

Uuden ajan karjatilojen lisääntymispalvelut

Uuden ajan lisääntymispalvelut ovat palvelu, jossa Faba on kehittänyt uudenlaisen koko ketjun kattavan palvelukokonaisuuden.