Holstein-rodun NTM ja TPI arvot eroavat toisistaan

Kokonaisjalostusarvot NTM, TPI, NM$, PLI sekä BPI edustavat lukuisia ja tärkeitä jalostuksen työkaluja. Niissä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta niissä mukana olevat ominaisuudet ja niiden painotukset voivat vaihdella huomattavasti.

Keskituotos 12 000 EKM 2026?

Suomessa on n. 130 lypsykarjayritystä, joiden keskituotos ylitti 12000 EKM vuonna 2017.  Tuotosseurantaan osallistuvien karjojen keskiarvo oli noin 10.000 EKM. Lypsykarjayritysten tavoitteena on 2 % nousu vuodessa.

Keski-ikää lähestyvä lempilapseni terveystarkkailu

Terveystarkkailu ja muu seuranta on tärkeää karjan kaikissa vaiheissa. Terveysjalostuksesta voidaan puhua vasta kun tietoja on kerätty usean lehmäsukupolven ajan ja niitä käytetään valinnassa.

Lämpö stressaa lehmiä

Kun ilman lämpötila nousee yli 22 asteen, lehmien hedelmällisyyden osa-alueet heikentyvät nopeasti.

Malja 120 vuotiaalle ja tulevaisuudelle!

Suomenkarja ottaa genomiloikan rodun jalostuksen 120-vuotisen taipaleen kunniaksi. Suomenkarjan Jalostussäätiön rahoituksen turvin aloitetaan LSK-lehmien ja keinosiemennyssonnien genotyypitys.

Vientiin ovat hyviä muutkin kuin vain kaikkein parhaat hiehot

Lisääntynyt lihasonnien käyttö lypsykarjajalostuksessa saa aikaan myös haasteita erityisesti hiehoviennissä. Monesti lihakarjalla siemennettävä hieho olisi riittävän hyvä hiehovientiin tai kotimaan eläinkauppaan - kunhan se ei olisi tiine lihasonnista.

NTM uudistuksen tuulissa

Jalostusvaliokunta keskittyy tänä vuonna työskentelyssään NTM uudistukseen. On tullut aika avata laskentamallit ja päivittää kokonaisjalostusarvo nykyaikaan.

Sovimmeko samaan navettaan?

Sopiiko kaksi valtarotua samaan navettaan ja miten sekakarjan valinneilla menee? Hyvin, jos lehmät ovat tasakokoisia ja hyvärakenteisia.

Päivä sai uuden käänteen – hallittu alasajo on lopettavan karjan mahdollisuus

Tuotosseuranta, genomitestaus, rakennearvostelut, terveystarkkailu ja jalostussuunnittelu ovat asioita, joista ei kannata ensimmäisenä luopua, kun karjanpidon lopettaminen on näköpiirissä. Tasokas lopettava karja, jolla on tiedot ja eläimet kunnossa ja tiineenä on laajentajalle loistava mahdollisuus.

Mikä olisi trendikkäämpää kuin terveysjalostus

Terveystarkkailu on tehokas ja yksinkertainen menetelmä kerätä hoitotietoja, sillä terveystarkkailussa saadaan tietoa juuri siitä ominaisuudesta, jota halutaan parantaa.