NTM uudistuksen tuulissa

Jalostusvaliokunta keskittyy tänä vuonna työskentelyssään NTM uudistukseen. On tullut aika avata laskentamallit ja päivittää kokonaisjalostusarvo nykyaikaan. Onhan nykyinen NTM jo vuosimallia 2008, mutta kuitenkin tuunattu vuosien saatossa. Jalostusvaliokunnassa olemme NTM uudistuksessa keskeisessä roolissa.

Sovimmeko samaan navettaan?

Sopiiko kaksi valtarotua samaan navettaan ja miten sekakarjan valinneilla menee? Hyvin, jos lehmät ovat tasakokoisia ja hyvärakenteisia.

Päivä sai uuden käänteen – hallittu alasajo on lopettavan karjan mahdollisuus

Tuotosseuranta, genomitestaus, rakennearvostelut, terveystarkkailu ja jalostussuunnittelu ovat asioita, joista ei kannata ensimmäisenä luopua, kun karjanpidon lopettaminen on näköpiirissä. Tasokas lopettava karja, jolla on tiedot ja eläimet kunnossa ja tiineenä on laajentajalle loistava mahdollisuus.

Mikä olisi trendikkäämpää kuin terveysjalostus

Terveystarkkailu on tehokas ja yksinkertainen menetelmä kerätä hoitotietoja, sillä terveystarkkailussa saadaan tietoa juuri siitä ominaisuudesta, jota halutaan parantaa.

Jalostusohjelman kehittäminen tukee arkista työtä eläinten kanssa

Kokonaisjalostusarvon uudistus on valmisteilla. Valmisteluun liittyy paljon taustatyötä ja hyvä niin, koska uudistus on valmisteltava ja toteutettava huolellisemmin kuin ikinä ennen.

Mitä kannattaa tehdä itse?

Oman tilan sisäisillä ratkaisuilla ei 2010-luvulla enää juuri tehostamista saavuteta. Tavalla tai toisella urakointi- tai ostopalvelujen käyttö tai alihankinta on lähes kaikilla tiloilla järkevää.

Alkioilla uuteen aikaan

Hollolassa tuotetaan alkioIta niin suomalaisista kuin ruotsalaisistakin huippuhiehoista. Eläinvirtojen suunnitelmat on hiottu yhdessä ETTn ja viranomaisten kanssa.

Juha konehuoneesta, päivää!

Seminologikenttä on kuin V6-moottori, jonka ohjaimena toimii kuusi palvelupäällikköä. Moottorin sylinterilohkot edustavat alueita, joiden päävastuussa palvelupäälliköt ovat, ja pitävät koneen käynnissä. Lue miten palvelut saadaan toimimaan V6 varmuudella asiakkaillemme.

Vähän mutta parempaa

Lihakeskustelun ongelma on useimmiten, että ei ymmärretä kokonaisuuksia. Uskotaan jokaista lähdettä ja heitellään irrallisia lukuja tarkoitushakuisesti. Ongelma koskee sekä lihantuotannon ympäristövaikutuksista  että sen eettisestä puolesta käytävää keskustelua.

Digi kiihdyttää eläinten hyvinvointia

Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia seurata karjan hyvinvointia. Alussa laite auttoi kiimantarkkailussa, nyt se on apuna myös ruokinnan suunnittelussa ja terveyden seurannassa..