Lämpö stressaa lehmiä

Kun ilman lämpötila nousee yli 22 asteen, lehmien hedelmällisyyden osa-alueet heikentyvät nopeasti.

Malja 120 vuotiaalle ja tulevaisuudelle!

Suomenkarja ottaa genomiloikan rodun jalostuksen 120-vuotisen taipaleen kunniaksi. Suomenkarjan Jalostussäätiön rahoituksen turvin aloitetaan LSK-lehmien ja keinosiemennyssonnien genotyypitys.

Vientiin ovat hyviä muutkin kuin vain kaikkein parhaat hiehot

Lisääntynyt lihasonnien käyttö lypsykarjajalostuksessa saa aikaan myös haasteita erityisesti hiehoviennissä. Monesti lihakarjalla siemennettävä hieho olisi riittävän hyvä hiehovientiin tai kotimaan eläinkauppaan - kunhan se ei olisi tiine lihasonnista.

NTM uudistuksen tuulissa

Jalostusvaliokunta keskittyy tänä vuonna työskentelyssään NTM uudistukseen. On tullut aika avata laskentamallit ja päivittää kokonaisjalostusarvo nykyaikaan.

Sovimmeko samaan navettaan?

Sopiiko kaksi valtarotua samaan navettaan ja miten sekakarjan valinneilla menee? Hyvin, jos lehmät ovat tasakokoisia ja hyvärakenteisia.

Päivä sai uuden käänteen – hallittu alasajo on lopettavan karjan mahdollisuus

Tuotosseuranta, genomitestaus, rakennearvostelut, terveystarkkailu ja jalostussuunnittelu ovat asioita, joista ei kannata ensimmäisenä luopua, kun karjanpidon lopettaminen on näköpiirissä. Tasokas lopettava karja, jolla on tiedot ja eläimet kunnossa ja tiineenä on laajentajalle loistava mahdollisuus.

Mikä olisi trendikkäämpää kuin terveysjalostus

Terveystarkkailu on tehokas ja yksinkertainen menetelmä kerätä hoitotietoja, sillä terveystarkkailussa saadaan tietoa juuri siitä ominaisuudesta, jota halutaan parantaa.

Jalostusohjelman kehittäminen tukee arkista työtä eläinten kanssa

Kokonaisjalostusarvon uudistus on valmisteilla. Valmisteluun liittyy paljon taustatyötä ja hyvä niin, koska uudistus on valmisteltava ja toteutettava huolellisemmin kuin ikinä ennen.

Mitä kannattaa tehdä itse?

Oman tilan sisäisillä ratkaisuilla ei 2010-luvulla enää juuri tehostamista saavuteta. Tavalla tai toisella urakointi- tai ostopalvelujen käyttö tai alihankinta on lähes kaikilla tiloilla järkevää.

Alkioilla uuteen aikaan

Hollolassa tuotetaan alkioIta niin suomalaisista kuin ruotsalaisistakin huippuhiehoista. Eläinvirtojen suunnitelmat on hiottu yhdessä ETTn ja viranomaisten kanssa.