Jäsenomistajuus

Faba on karjanomistajien omistama osuuskunta (osk). Fabassa ylintä päätösvaltaa käyttää karjaomistajien muodostama edustajisto, joka valitaan 4 vuoden välein edustajistovaalissa. Faban jäsenellä on oikeus vaikuttaa osuukunnassa asettumalla vaalissa ehdolle ja äänestämällä. Hallinnon henkilöiden yhteystiedot löydät Hallinto-osiosta.

Faban jäsenille kertyy asiakasbonusta 0,5-5% ostoista.

Liittyessään osuuskuntaan uusi jäsen maksaa liittymismaksun 100 € +alv sekä osuusmaksun 210 €. Sukupolvenvaihdos- ja muissa omistajamuutostilanteissa jäsenyyden siirto tehdään yleisesti siten, että osuuskunnasta eroavan jäsenen=luopuvan jäsenen osuusmaksu 210 €  siirretään jatkavalle jäsenelle=osuuskuntaan liittyvälle jäsenelle. 

Oheisista linkeista voit ladata lomakkeet jäseneksi liittymistä, jäsenyyden siirtoa sekä jäsenyydestä eroamista varten. Jäsenyyttä koskevat muutokset tulee aina ilmoittaa kirjallisesti, esimerkiksi asiakasrekisteriin puhelimitse tehdyt muutokset eivät välity jäsenrekisteriin. Lomake on pdf-muodossa, voit tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse Faba Vantaan toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@faba.fi.

Tulostettavat PDF-lomakkeet:

Faban jäsenlomake (uusi jäsen, spv- tai muu omistajamuutostilanne)

Faban jäsenyyden irtisanominen

Medlemsblanket

Medlemskapets avslutande

Jäsenosuusselvitys vuoden 2018 veroilmoitusta varten

Faba osk jäsentilalla on 21 nimellisarvoista 10 euron osuutta. Osuuspääoma on yhteensä 210 € / jäsen.  Osuuskunnan nettovarallisuus on 3.807,35 € / jäsen.

Faban osuusmaksun palautus jäsenyyden päättyessä

Faba osk palauttaa Osuuskuntalain 10. luvun mukaisesti osuusmaksun jäsenelle, joka on kirjallisesti irtisanonut jäsenyyden. Pyydämme irtisanottaessa ilmoittamaan jäsenyyden viimeisen haltijan pankkiyhteystiedot osuusmaksupalautusta varten. Lomakkeen löydät tältä sivulta nimellä Faba jäsenyyden irtisanominen.

Toimi näin:

  1. Tulosta lomake ja täytä se huolellisesti. Henkilöjäsenen ollessa kyseessä ilmoitetaan ko. henkilön tilinumero. Yhtymän, perikunnan, kuolinpesän tai muun yhteisön ollessa kyseessä ilmoitetaan ko. yhteisön tilinumero ja lomakkeen allekirjoittaa yhteisön valtuuttama henkilö. Valtakirja on liitettävä mukaan.
  2. Palauta lomake osoitteella:
              Faba osk
              Jäsenasiat
              PL 40
              01301 VANTAA

Lisätietoja osuusmaksuun liittyen tarvittaessa puh. 020 747 2020  tai asiakaspalvelu@faba.fi

Returnering av Fabas andelsavgift

Faba anl returnerar enligt Andelslagets paragraf 10, andelsavgiften till de medlemmar i andelslaget vars medlemskap upphört. För återbetalning av andelsavgiften ber vi er meddela kontouppgifter på den person som senast var innehavare av medlemskapet.

Gör så här:

1. Skriv ut bifogad blankett och fyll noggrannt i den. Meddela ifrågavarande persons kontonummer iIfall det är frågan om ett personmedlemskap. Är frågan om en sammanslutning, dödsbodelägare, dödsbo eller annan samfällighet, meddela då ifrågavarande  samfunds kontonummer och  blanketten undertecknas av samfundets bemyndigad person. Fullmakt skall skickas med som bilaga. Använd blanketten Medlemsskapets avslutande.

2. Returnera blanketten på adressen:

          Faba anl
          Medlemsärenden
          PB 40
          01301 VANDA

Tilläggsuppgifter och vid behov rådgivning om returnering av andelsavgiften tel. 020 747 2020 eller asiakaspalvelu@faba.fi