Vapautta ulkoistamalla

Pertteliläinen Kalle Holkeri halusi helppohoitoisen ja vähän työtä vaativan navetan. Suunnittelu- ja rakennusaikana hän piti tavoitteistaan kiinni, joten lopputulos on onnistunut. Helppoutta navetan arkeen tuovat myös Faballe ulkoistetut jalostus- ja siemennyspalvelut.

Kallen isä suositteli pojalleen karjasta luopumista 2003 tehdyn sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Kalle, 44, oli kuitenkin jo ennen isännyyttään ehtinyt hoitaa vanhempiensa 30-päistä karjaa ja vanhasta tottumuksesta homma jatkui entisellään vielä pitkään. Työ oli hyvin sitovaa, eikä navetta- ja peltotöiden ohella muuhun elämään riittänyt juuri aikaa.

Investointeja vapauteen

Lehmät olivat tärkeitä, eikä luopuminen ollut Kallelle vakavasti otettava vaihtoehto. Laajennus oli pitkään mielessä ja ajatuksena oli työn helppous sekä vapaus irrottautua aina välillä navettatöistä. Loppiaisen 2017 jälkeen käyttöönotettu navetta toteutti nämä toiveet.

Tänään 130 lypsävän navetta pyörii 1,5 henkilön voimin. Navetassa on ohjattu eläinliikenne ja nauhakuljetin jakaa appeen kolmen tunnin välein. ”Kaikki eivät olleet ihastuneita ratkaisuihini, mutta ajattelin omaa jaksamistani. Nyt on mahdollista hoitaa muitakin asioita ja käydä perheen kanssa matkoilla. En ole enää korvaamaton. Luotettavat työntekijät pystyvät hoitamaan hommat poissa ollessani”, Kalle toteaa ratkaisuihinsa tyytyväisenä.

Ammattilaiset hoitavat

Myös aikaa vapauttavat palvelut sujuvoittavat arkea. Jalostusasiantuntija Päivi Huhtinen käy kolme kertaa vuodessa jasu-käynnillä. ”Päivillä on vapaat kädet. Eläinaines on jo varsin hyvää, mutta edelleen kiinnitämme huomiota robottiominaisuuksiin. Keskituotostavoite on 12 000 kg ja siihen varmaan päästään, kunhan päästään kunnolla karsimaan. Tosin nykyiseenkin olen jo tyytyväinen”, Kalle kertoo.

Faban tilatiimi on hoitanut siemennykset jo vuoden ajan. FabaJASUn mukaiset annokset ovat seminologien säiliöissä ja seminologit käyvät aamupäivällä 10 ja 12 välisenä aikana. Siemennettävät ohjautuvat valmiiksi hoitokarsinaan. Heatime on valvonut kiimoja alusta lähtien. ”Siemennykset tehdään pelkästään Heatimen ilmoitusten perusteella. Meillä ei ole edes kalenteria seinällä”, Kalle toteaa. Pantoja on hankittu lisää pienissä erissä ja nyt niitä on 60.

Hiehoja tarpeen mukaan

Laajennusvaiheen alkupuolella Kalle teki FabaINTO-sopimuksen. ”Sopimus oli minun tarpeeseeni sopiva ja edullinen. Noin 100 hiehoa tuli Kärkniemestä ja 20 Sakari Oksaselta. Sakarilta tulleista 15 oli Asmosta lähtöisin, mutta kävivät hetken laiduntamassa perinnemaisemaa”, Kalle kertoo.

Tilalla ei ole nuorkarjan kasvatustiloja, joten yhteistyö Kärkniemen kanssa jatkuu edelleen. ”Otan sieltä vain tarvitsemani hiehot. Ylimääräisille löytyy ostajia. Nykyinen systeemi toimii hyvin, mutta mikäli Kärkniemi luopuu kasvatuksesta, täytyy harkita tilojen rakentamista nuorkarjalle”, Kalle toteaa.

Kallen puoliso, Inka, työskentelee ja opiskelee Helsingissä. Hän tulee kotiin iltakuuden maissa, joten Kalle hakee nelivuotiaan Eelin päiväkodista ja viettää hänen kanssaan paljon yhteistä aikaa. Judoharrastus on Kallelta toistaiseksi jäänyt, mutta metsälle hän vielä ehtii. Perheen yhteiset ulkomaanmatkat ovat tietenkin erittäin tärkeitä. Näille ei ollut mahdollisuutta ennen uutta navettaa. 

Teksti ja kuvat Mikko Säynäjärvi

Hiidenmäki, Pertteli

 • Kalle Holkeri, puoliso Inka ja nelivuotias Eeli
 • Tammikuussa 2017 käyttöönotettu kahden DeLaval VMS -robotin pihatto
 • Ohjattu kierto ja hihnaruokkija
 • Noin 130 lypsävää, joista puolet ayrshireä ja puolet holsteinia
 • Keskituotos 10 900 kg EKM
 • Yksi kokoaikainen työntekijä ja kaksi osa-aikaista
 • Navetta vaatii 1,5 hengen työpanoksen
 • Hiehokasvatus on ulkoistettu
 • FabaJASU ja FabaRANE kolme kertaa vuodessa
 • Faban tilatiimi hoitaa siemennykset
 • Heatime 60 märepannalla