Sovimmeko samaan navettaan?

Anita Hyvönen, asiakaspäällikkö

Sovimmeko samaan navettaan?

Eläinten rotu uudessa navetassa herättää intohimoisia keskusteluja. Silloin kun oma mielipide on selkeä, asia on kunnossa. Olen tehnyt INTOja sekä puhtaasti holstein- että ayrshire-karjoille, mutta enemmistö lienee kuitenkin sekakarjoja. Monelle rakentajalle suositellaan ainoaksi oikeaksi valinnaksi holstein-karjaa. Syyt miksi ayrshireä kohtaan tunnetaan ennakkoluuloja, ovat moninaisia. Väitetään niiden olevan pieniä, siis liian erikokoisia kuin holstein. Joku mainitsee heikommasta tuotoksesta ja lypsettävyydessäkin katsotaan olevan toivomisen varaa. Miten sekakarjan valinneilla sitten todellisuudessa menee?                         

Minulla on asiakkaina useita korkeatuottoisia karjoja, joille olen tehnyt suunnitelman eläinaineksen kasvusta, vastannut eläinhankinnasta ja toiminut sen jälkeen heidän karjansa jalostusasiantuntijana. Yhteistä näille karjoille on se, että kumpikin valtarotu elää sulassa sovussa samassa navetassa. Lehmät lypsävät hyvin, ovat tasakokoisia ja hyvärakenteisia. Kuinka tähän on päästy? Ensinnäkin näissä karjoissa rakennearvostellaan kaikki lehmät systemaattisesti. Koossa tavoitellaan kummankin rodun optimaalista kokoa. Genomitestaus on antanut hyvät välineet jalostaa myös terveys- ja käyttöominaisuuksia, kuten lypsettävyyttä. Genomisen- ja eläimen oman arvostelun hyödyntäminen selkeyttää jalostusta.

NTM-vertailu on hyvä väline katsoa kuinka tuotoksen jalostuksessa on onnistuttu. Mikäli karjassasi on vähintään 14 saman- rotuista ensikkoa tai kaksi tuotantokautta lypsänyttä lehmää, saat tällaisen vertailun omalta jalostusasiantuntijaltasi. Vertailussa lehmät on jaettu kahteen ryhmään. Toisessa on alhaisemman NTM:n ja toisessa korkeamman NTM:n omaavat lehmät roduittain.

Alla olevassa taulukossa on erään karjan ayrshire-ensikot, ensimmäisen tuotoskauden jälkeen. Bisnesajattelun mukaan, tilaa johtavat karjanomistajat valitsevat eläimet pääasiassa NTM:n mukaan. Esimerkkikarjassa 305pv EKM (kg) 1476 kg ero/lehmä on merkittävä.

Toisessa taulukossa on vastaavasti holstein-ensikot samalla tavalla lajiteltuna. Eroa löytyy ryhmien välillä lähes tuhat kiloa EKM/lehmä. Mutta huomioikaapa ensikoiden tuotokset kummassakin taulukossa. Aika lailla ovat tasaväkistä porukkaa kummassakin rodussa.

Kuvat: Tammikuussa kävin Vieremällä jasureissulla Tuomo ja Satu Pulkan karjassa, Perkkiön tilalla. Lehmiä arvostellessamme ihastelimme niiden tasakokoisuutta. INTO tehtiin vuonna 2009, navetta valmistui marraskuussa 2011. Rotusuhteet 60/40 ayrshiren hyväksi. 12-viim. kk keskituotos 123,8: 11462-502-4,4-412-3,6. Kuten kuvista näkyy, sovitaan hyvin samaan navettaan!