Mikä on Faba ja mistä se on tullut?

Tiina Mitikka

Nuoren viljelijän kysymys sai vanhan luottamushenkilön heräämään: emmekö muista kertoa   uusille jäsenille mistä kaikesta oma osuuskunta vastaa ja koostuu, miten se on kehittynyt ja kehittyy.

Ala on käynyt läpi suuren muutoksen. Vielä 2000-luvun alussa karjanomistajat olivat jäseninä alueellisissa keinosiemennysosuuskunnissa ja valtakunnallisessa kotieläinjalostusosuuskunnassa. Vuoden 2009 lopussa nämä kaikki olivat fuusioituneet yhdeksi osuuskunnaksi, jonka nimeksi tuli Faba. Saman tien lähdettiin mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön siirtämällä siementuotanto ja siihen liittyvät jalostusohjelmatoiminnot yhteisyritys VikingGeneticsiin.

Muutokset tehtiin oikea aikaisesti, juuri genomisen jalostuksen vallankumouksen sekä tilarakenteen voimakkaan muutoksen kynnyksellä.

Uusi osuuskunta Faba lähti innolla kehittämään kotimaan palveluita. Fabalaiset siementävät, tiineystarkastavat, siirtävät alkioita, hoitavat hedelmällisyyttä, myyvät siementä ja tarvikkeita, rakennearvostelevat, kuljettavat typpeä ja eläimiä, tekevät jalostussuunnitelmia, hoitavat eläinkauppaa ja vientiä…  ovat siis monin eri tavoin mukana karjanomistajien arjessa. Ja kehitystyö jatkuu edelleen väkevänä.  

Faban liikevaihto on alan muuttumisesta huolimatta ollut tasainen, reilut 30 miljoonaa vuosittain. Uudet palvelut ja toimintamallit ovat tuoneet liikevaihtoa ja tehostaneet toimintaa. Toiminnan tehostumisen myötä henkilöstön lukumäärä on laskenut 370 henkilöön. Suurista muutoksista huolimatta jokaisena toimintavuotena on tehty positiivinen tulos. Toimintaylijäämääkin on voitu palauttaa jäsenille yhteensä 1.7 miljoonaa euroa ja omavaraisuus on lähes 80 %.

Osuuskunta hoitaa kotimaan palveluita, mutta nykyiseen rakenteeseen kuuluu myös kaksi tytäryhtiötä: Eläinterveysyhtiö Emovet Oy ja Kiinteistö Oy Vantaan Urheilutie Oy. Osakkuusyrityksiä ovat digitaalisia palveluita tuottava Mtech Oy, jalostusyhtiö VikingGenetics f.m.b.a, talouspalveluita tuottava ProEventus Oy, ja indeksien kehitysjärjestö NAV. Näistä kaikista me suomalaiset karjanomistajat omistamme merkittäviä osuuksia oman osuuskuntamme, Faban, kautta. Verkosto tuo niin taloudellisia kuin toiminnallisiakin etuja omistajajäsenille ja päätösvalta pysyy karjanomistajien käsissä.

Jatkossakin Faba on muutosketterä uuden luoja ja katsoo avoimin silmin uusia kasvumahdollisuuksia. Me asiakasomistajat odotamme uusia palveluita ja digitaalista kehitystä.  

Faba on jäsenilleen arjen auttaja, jonka arvopohja kumpuaa osuustoiminnallisuudesta. Faban arvot ovat aktiivinen kumppanuus, rohkea edelläkävijyys ja luotettava ammattilaisuus. Niillä vastataan kiihtyvään muutokseen kotieläintalouden kentässä.

Niin ja se nimi. Se on peruja Suomen kotieläinjalostusyhdistykseltä. SKJYn vahva, kansainvälisesti tunnettu tuotemerkki oli käännös yhdistyksen nimestä. Finnish Animal Breeding Association. FABA. Brändi on voimissaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Juurilta ponnistetaan tulevaisuuteen.

Kirjoittaja on nähnyt läheltä osuuskuntamme muutoksen nykyiseen muotoonsa ja ollut myös vaikuttamassa kehityksen polkuun. Mitikka on Faba osk:n hallituksen puheenjohtaja, joka uskoo vahvasti osuuskunnan kykyyn vastata tulevaisuuden haasteisiin.