Lämpö stressaa lehmiä

Seija Vahtiala

Lämpötilan noustessa yli 22 asteen lehmät alkavat kärsiä lämpöstressistä. Lämpöstressi vaikuttaa maitoa tuottaviin lehmiin monella tapaa; lisääntyneen lämmön vaikutuksesta lehmät eivät halua tai jaksa liikkua, seurauksena on vähentynyt syöminen. Vähentyneen rehunkulutuksen vuoksi maidontuotanto alenee sekä alttius infektiosairauksille kasvaa. Lämpöstressillä on lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia lehmään riippuen sen laktaatiokauden vaiheesta ja stressin kestosta.

Lämpöstressi vaikuttaa hedelmällisyyttä heikentävästi kaikkiin hedelmällisyyden osa-alueisiin, mm kiimankäyttäytymiseen, kiimanoireisiin, hedelmöittymiseen sekä alkaneen tiineyden ylläpitämiseen.

Helteellä kiimat ovat lyhempiä ja hiljaisempia kuin viileään aikaan. Kiimakäyttäytyminen ajoittuu viileään ajankohtaan vuorokaudesta eli yöhön. Kiimat voivat siten helposti jäädä huomaamatta jos kiimahavainnot perustuvat pelkästään visuaaliseen tarkkailuun. Siemennysajankohdan valinnassa on ongelmia lyhyen ja heikon kiiman vuoksi, seurauksena alentunut tiinehtyminen. 

Lämpöstressi vaikuttaa heikentävästi myös munasolujen laatuun. Vaikutus on merkittävintä munasolujen kehittymisen alkuvaiheessa. Munasolujen kehittyminen kestää muutamia viikkoja, joten tämä ongelma tuleekin esille vasta myöhemmässä vaiheessa, ehkä hellejakso on jo ehtinyt loppuakin.

Helteiden aikaan vastapoikineiden kuntoluokka saattaa pudota nopeammin kuin muina aikoina poikineiden lehmien, johtuen vähentyneestä syöntihalukkuudesta. Seurauksena munasarjatoiminnan alkaminen lykkääntyy.

Lämpöstressi heikentää myös alkaneen tiineyden ylläpitämistä. Kriittisintä aikaa on tiineyden ensimmäinen kolmannes. Monissa tutkimuksissa on havaittu helteisissä oloissa aborttien määrän lisääntyvän.

Perinteisesti lehmät ovat päässeet laitumelle kesäaikaan. Laitumella on hyvä olla varjoisia paikkoja, joihin eläimet pääsevät halutessaan vilvoittelemaan. Eläimillä pitää olla riittävästi puhdasta ja raikasta juomavettä. Juomapaikan tulee olla helposti tavoitettavissa eikä sinne saa olla pitkä matka. Juomapaikan hygieniasta pitää huolehtia. Pitkään jatkuneen hellekauden vaikutuksesta laitumelta saatava rehu ei välttämättä riitä tyydyttämään korkeatuotoksisten eläinten rehun tarvetta, jolloin laitumelle kannattaa järjestää lisärehua.

Hellekaudella kannattaa eläintilaa pyrkiä viilentämään. Suomen oloissa viilennykset järjestetään yleensä lisäämällä ilmavirtauksia eläintilassa. Ikkunoiden ja verhoseinien avaamisella saa ilmavirtaa lisättyä navetassa. Markkinoilla on myös erinäinen määrä viilennyspuhaltimia, joilla ilmavirtauksia eläintilassa saa järjestettyä.

Kiimojen huomaamiseen ja siemennysajankohdan oikeellisuuteen hyvä apu on Faban markkinoima Heatime ja SenseTime. Progesteronitesti (P4) sekä Helmi-palvelu auttavat hedelmällisyystilanteen selvittämisessä. Onko munasarjatoiminta poikimisen jälkeen käynnistynyt, onko eläin tiinehtynyt ja onko tiineys myös pysynyt. Ne kiimojen uusismisetkin helposti jäävät huomaamatta helteellä.

Seija Vahtiala on Emovetin erikoiseläinlääkäri, joka haluaa auttaa karjanhoitajia ylläpitämään eläinten terveyttä.

NK
Heattime on meillä ja lehmät yölaiduntaa. Kahdella lehmällä piti olla kalenterin mukaan kiima, mutta ei mitään. Muutenkin heatime toiminut huonommin kun odottaa saattoi hintaansa nähden. Peruskiimantarkkailutyö ei ole juurikaan vähentynyt ja tiineustulokset eivät ole parantuneet. Kohta ollut vuoden käytössä.
Mimmu
kiimat ei tosiaan näy helteen aikaan. itse huomasin että yöllä oli aktiivista kun lehmät ulkoili viileällä laitumella. Utareliivit oli kappaleina kun oli hypitty. tarkkana siis.