Suomen valtit ovat laatu ja terveys

Karanteenissa hiehoista otettiin erilaisia näytteitä vientiä varten.

Schmallenberg-virus aikaansai tauon suomalaishiehojen vientiin Venäjälle. Nyt kauppa käy taas, venäläisten höllättyä tuontimääräyksiään. Kysyntää riittää niin lypsy- kuin liharotuisille hiehoille.

Ostajia kiinnostaa Suomessa eläinten taso sekä hyvä terveystilanne.

– Jos eläimiä viedään Keski-Euroopan maista Venäjälle, joudutaan testaamaan paljon semmoisia sairauksia, joista me olemme virallisesti vapaita. Tämä on iso etu. Siperian alueella asuvien asiakkaiden mukaan suomalaiset eläimet myös sopeutuvat hyvin Siperian viileään ilmastoon, vientipäällikkö Olga Smirnova toteaa.

Yksi tärkeimmistä asioista on kuitenkin eläinten taso. Suomessa on maailman suurin ja tasokkain ayrshire-populaatio, mikä kiinnostaa venäläisiä. Anguksen tasosta puolestaan kertonee se, että ostajien mukaan suomalaiset angukset ovat jopa parempia kuin aiemmin USAsta samalle tilalle tuodut eläimet.

Angukset pääsivät Venäjälle saavuttuaan heti ruokapöydän ääreen.

Angukset pääsivät Venäjälle saavuttuaan heti ruokapöydän ääreen.

Verinäytettä karanteenihiehosta ottamassa eläinlääkäri Anna Rupponen, ja häntä avustaa Mikko Virtanen.

Kolme erää matkasi uuteen kotiin syksyllä

– Meiltä on lähtenyt tänä syksynä kolme erää eläimiä Siperian alueelle. Kaksi niistä on ollut ayrshireä ja yksi angusta, kertoo Olga.

Ayrshire-hiehojen määrä on ollut yhteensä näissä kahdessa toimituserässä reilut 300 eläintä, mutta asiakas olisi voinut ostaa vielä enemmänkin. Ayrshire-tila on uusi, ja lypsävien määrä tulee tilalla olemaan 450 eläintä.

Myös lihakarja käy kaupaksi. Ennen vuoden vaihdetta Venäjälle matkasi joukko angus-hiehoja.

– Kysyntää olisi ollut 300 tiineelle hieholle, mutta pystyimme tarjoamaan vain noin 100 eläintä, Olga kertoo.

Ensimmäinen vientierä ayrshire-hiehoja saapui Venäjälle marraskuun alussa. Hiehot viihtyvät hyvin uudessa navetassa.

Kysyntää on jatkossakin

Venäjän vientien tulevaisuus näyttää tällä hetkellä lupaavalta.

– Kyselyjä ja tarjouspyyntöjä on jo tullut ensi vuotta koskien, joten näyttää siltä, että kauppoja tehdään jatkossakin, toteaa Olga.

– Kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä lähinnä ayrshireen, sekä myös angukseen ja herefordiin. Myös holsteinhiehoista tuntuisi olevan kiinnostusta, mutta holsteinin osalta eläinmääriä koskeva kysyntä ja tarjonta eivät toistaiseksi kohtaa. Määrät ovat niin suuria, kertoo Olga.

Angushiehot opettelivat karanteenissa juomaan vesinipoista.

Kuljetusta ykkösluokassa

• Hiehot kuljetetaan hollantilaisen Vaex’in 2-kerroksisilla autoilla.

• Eläimillä on paksu olki- ja purukuivitus

• Autoissa on automaatti-vesikupit, heinää on tarjolla koko matkan ajan

• Autoon mahtuu 33 eläintä, osastoitu

• Hiehojen kuljetusmatka Siperiaan oli noin 5000 km, johon kului aikaa lepotaukoineen 8 - 10 päivää.