Faban sonniryhmät ovat tulleet kaikille tutuiksi. Ne ovat helpottaneet sonnivalintoja jo lähes kolmen vuoden aikana. Nyt myös VikingGenetics on ottanut käyttöönsä vastaavat kansainväliset ryhmät, joiden käyttöön myös Faba siirtyy. Ryhmien nimet muuttuvat, mutta valintaperusteet säilyvät entisellään. Niihin valitaan edelleen parhaista sonneista kunkin ryhmän vaatimukset parhaiten täyttävät yksilöt.

VikingTop -sonneilla on kokonaisuus hallussaan. Nämä NTM-kokonaisjalostusarvoltaan (Nordic Total Merit) parhaat sonnit tuottavat pohjoismaiden olosuhteissa parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen. Ryhmä korvaa FabaHuippu-ryhmän.

VikingProduction™ -ryhmästä löytyvät tuotokseltaan parhaat sonnit. Ne periyttävät maitokilojen lisäksi korkeaa rasva- ja valkuaistuotosta. Aiemmin nämä sonnit kuuluivat FabaTuotos-ryhmään.

VikingRobot™ -sonnit täyttävät robottilypsyn vaatimukset. Niiltä edellytetään riittävää takavetimien etäisyyttä ja sopivan kokoisia vetimiä. Lypsettävyyden pitää olla vähintään normaali.  Myös utaremuoto, utareen tasapaino, takakorkeus ja jalkarakenne vaikuttavat valintaan. Tuttuja sonneja jo FabaRobotti-ryhmästä.

VikingType™ -sonneiksi valikoituvat utare- ja jalkarakenteeltaan parhaat. Ne ovat myös kooltaan sopusuhtaisia, liikkuvia ja syöntikykyisiä. Toimivaa ja kestävää kauneutta! VikingType korvaa FabaRakenne-ryhmän.

     

VikingFertility™ -ryhmän sonnit ovat tytärhedelmällisyydeltään kaikkein parhaimpia. Tyttärien kiimakierrot käynnistyvät nopeasti, kiimat näkyvät hyvin ja ne tiinehtyvät nopeasti. Ryhmään pääsy edellyttää lisäksi vähintään normaaleja syntymä- ja poikimaindeksejä. Ryhmä poikkeaa FabaTiine-ryhmästä siten, että paino on hedelmällisyysindeksillä, eikä hedelmällisyyden ja poikimisten kokonaisuudella.

VikingDefence™ -sonneilla on terveys geeneissään. Näiden sorkka-, utare-, aineenvaihdunta- ja lisääntymissairauksia tehokkaasti vastustavien sonnien käyttö on kestävää ja eettistä maidontuotantoa. Puolustuskyky on tuttua jo FabaTerve-ryhmästä!

Käytössä on myös kaksi uutta ominaisuuslogoa. Nämä ovat käytössä verkkokaupassa ja ne ilmoitetaan myös luettelossa.

VikingHoofHealth™-sonnit ovat sorkkaterveyden huippuja. Niiden avulla voimme vähentää suuria taloudellisia menetyksiä aiheuttavia sorkkasairauksia. Sorkkaterveysindeksissä on huomioitu 10 eri sorkkasairautta.

VikingCalvingEase™ -ryhmän sonnit antavat hyvän alun elämälle. Ryhmään pääsy edellyttää keskimääräistä parempia syntymä- ja poikimaindeksejä. Syntymäindeksi kuvaa sonnin jälkeläisten syntymistä ja poikimaindeksi tyttärien poikimisten sujuvuutta. Molemmissa indekseissä on huomioitu sekä poikimavaikeudet että vasikkakuolleisuus.

Uusi käyttölista tulee voimaan 1.12.2018. Painettu lista ja sonniluettelo tulevat postitse Faba-lehden mukana 5.12.2018.

Entistä ehompi NTM tähän päivään ja tulevaisuuteen

Marraskuun NAV-arvosteluun tehtiin useita pieniä muutoksi. Niiden vaikutukset eivät ole suuria koko lehmäpopulaatiota ajatellen. Korrelaatio vanhaan kokonaisjalostusarvoon on korkea, mutta monet pienet muutokset saattavat aiheuttaa yksittäisten eläinten kohdalla suuriakin eroja aiempaan kokonaisjalostusarvoon.

Kestävyys on tärkeimpiä ominaisuuksia. Sillä on suuri merkitys lehmän elinikäistuotokseen. Uudessa NAV-arvostelussa annetaan entistä enemmän painoa kolmannen tuotoskauden tuloksille ja samalla kevennettiin ensimmäisen kauden painoarvoa. Näillä vanhempien yksilöiden tuloksilla on myös suuri merkitys nuorempien polvien genomiarvojen laskentaan ja niiden luotettavuuteen.

Maidon hinnoittelu nostaa etenkin rasvan arvoa. Uusi tuotosindeksi lisää kuiva-aineen painotusta ja lisää rasvan merkitystä suhteessa valkuaiseen. Punaisten kokoindeksi kertoo nyt jälkeläisten koosta. Aiempi kuvasi enemmänkin niiden runkoa. Nyt sekä punaisilla että holsteineilla korkea kokoindeksi kertoo runkomitoiltaan isoista jälkeläisistä. Indeksiä ei voi käyttää rungon jalostamiseen. Punaisten hedelmällisyysindeksi sai entistä suuremman painon ja holsteinien utarerakenteessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota keskisiteeseen. Sonnin kohdalla muutokset olivat ehkä hieman odotettua pienempiä. Lähinnä muutamien sonnien arvojärjestys vaihtui.

Uusi käyttölista tulee voimaan 1.12.2018. Monet huiput ovat jo verkkokaupassa ja uusia tulee sitä mukaan, kun niiden siementuotanto käynnistyy.